درخشش قرمز و دیگران

امیرحسین مصلی
روزنامه‌ی آفتاب یزد، پنج‌شنبه ۶ مهر ۹۶، صفحه‌ی ۷