دیگرنوشته‌های محمد یعقوبی

یکی از آنان‌ در من

حدس می‌زدم

بزرگ‌ترین اشتباه‌م در سال نودوپنج

لذتی خلسه‌آور

ضرورت دگرگونی در خانه‌ی تئاتر

اقلیت خودسر فرهنگ و هنر ایران را نشانه گرفته‌اند

آمین

دیگر زمان آن فرا رسیده‌است

تیوال می‌تواند آگورا باشد، آگورای تئاتر ما

یادم نمی‌رود

چندین چرا و چند چون

روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان

چه نجیبانه، چه دژخیمانه، چه بی‌شرمانه!

درباره‌ی گذشته‌ی فرهادی

صدای تازه در تئاتر

نام‌ش یادم نیست

وجود یگانه و بیست‌وپنج

سندی ماندگار از این روزگار (نامه به کانون کارگردانان خانه‌ی تئاتر )

بازتولید نمایش‌نامه‌های ایرانی در نگاه کلان

ضرورت و اهمیت بازتولید نمایش‌نامه‌های ایرانی(نامه به مجید سرسنگی)

یکی بود یکی نبود

هر روز پنهانی

سرنوشت کتاب‌هایم در دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و…  PDF

خشمگین‌‌م    PDF

بنويسم بود؟

نامه به انتشارات قطره

 بازي‌گران لحظه‌ها

هنوز هم دير نشده‌است

هر زمان هر كس

شگفتا!

 چرا مردم از تماشاي تله تئاتر گريزان‌اند؟   PDF

درباره‌ي تئاتر سياسي        PDF

هراس از طرح مضامين حقيقي    PDF

و يك سال ديگر گذشت   PDF

اهميت ندارد     PDF

من جويای يك آشنا هستم نه يك غريبه   PDF

هنرمند همانند شهرزاد قصه‌گو ست

يادداشتي به مناسبت تولد اكبر رادي

تئاتر براي همه؟

با خط خودت بنويس

سگي در خرمن‌جا، سزاوار نوازش

صادرات و واردات كالاهاي فرهنگي

” نگاهي از پل” و ” آخرين يانكي “

به نوشتن چنين نمايش‌نامه‌اي افتخار مي‌كنم.

درباره‌ي بازخواني نمايش‌نامه‌هاي جشن‌واره‌ي تئاتر فجر