فیلم‌نامه‌های محمد یعقوبی

فیلم‌نامه‌های محمد یعقوبی شامل فیلم‌‌نامه‌های اپیدمی خنده و فیلم‌نامه‌ی قرمز و دیگران می‌باشد. محمد یعقوبی نمایش‌نامه‌نویس، فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان تئاتر است.