گفت‌وگوی سام فرزانه از سوی بی‌بی‌سی فارسی با محمد یعقوبی به مناسبت اجرای رقص کاغذپاره‌ها به زبان انگلیسی در تورنتو. محمد یعقوب یدر این گفت‌وگو درباره‌ی تفاوت وضعیت کاری خود در ایران با کانادا سخن می‌گوید و درباره‌ی سه نمایش‌نامه‌ی کوتاه جدید خود که به مجموعه‌ی اپیزودیک رقص کاغذپاره‌ها افزوده است.

برای تماشای این گفت‌وگو این‌جا را کلیک کنید.